Vizita oficială a șefului Gărzii Naționale din SUA și a șefului Gărzii Naționale din Alabama (Official Visit of the Chief of the US National Guard Bureau in Romania)

Generalul Grass împreunã cu delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Vali Ciobîrcã (General Grass and the delegation of the Romanian ministry of defence)

Generalul Grass împreună cu delegația Ministerului Apărării Naționale - foto Vali Ciobîrcă (General Grass and the delegation of the Romanian ministry of defence)