Vizita oficială a șefului Gărzii Naționale din SUA și a șefului Gărzii Naționale din Alabama (Official Visit of the Chief of the US National Guard Bureau in Romania)

Convorbiri oficiale între delegaþia Statului Major General ºi delegaþia americanã - foto   Vali Ciobîrcã (Official talks between the General Staff and American delegations)

Convorbiri oficiale între delegația Statului Major General și delegația americană - foto Vali Ciobîrcă (Official talks between the General Staff and American delegations)