Vizita oficială a șefului Gărzii Naționale din SUA și a șefului Gărzii Naționale din Alabama (Official Visit of the Chief of the US National Guard Bureau in Romania)

Convorbiri oficiale între ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, ºi ºeful Gãrzii Naþionale din SUA, gl. Frank Grass - foto Vali Ciobîrcã (Official talks between the Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and chief of the US National Guard, Gen. Frank Grass)

Convorbiri oficiale între ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și șeful Gărzii Naționale din SUA, gl. Frank Grass - foto Vali Ciobîrcă (Official talks between the Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and chief of the US National Guard, Gen. Frank Grass)