1 Decembrie - Ziua Națională a României (December 1st – The National Day of Romania)

Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General la repetiþia generalã a Paradei militare de Ziua Naþionalã a României - foto Eugen Mihai
(The defence minister and the chief of General Staff at the general rehearsal of the Military Parade for the National Day of Romania)

Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General la repetiția generală a Paradei militare de Ziua Națională a României - foto Eugen Mihai
(The defence minister and the chief of General Staff at the general rehearsal of the Military Parade for the National Day of Romania)