Ceremonia de activare a Comandamentului multinațional de divizie Sud-Est (Ceremony at the activation of the Multinational Division South-East)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, semnând în Cartea de Onoare - foto Eugen Mihai (The Minister of National Defence,  Mihnea Motoc, signs in the Book of Honor)

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, semnând în Cartea de Onoare - foto Eugen Mihai (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, signs in the Book of Honor)