Parada militară din Piața Constituției (Military Parade in Constituției Square)

Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu militari participanþi la Paradã - foto Vali Ciobîrcã (The minister of national defence and troops participating in the parade)

Ministrul apărării naționale împreună cu militari participanți la Paradă - foto Vali Ciobîrcă (The minister of national defence and troops participating in the parade)