Parada militară din Piața Constituției (Military Parade in Constituției Square)

Detaºamente de militari din Bulgaria, Polonia, Republica Moldova, SUA ºi Turcia, la Paradã alãturi de militarii români - foto Vali Ciobîrcã (Miltary detachments from Bulgaria, the Republic of Moldova, the USA and Turkey, along the Romanian troops)

Detașamente de militari din Bulgaria, Polonia, Republica Moldova, SUA și Turcia, la Paradă alături de militarii români - foto Vali Ciobîrcă (Miltary detachments from Bulgaria, the Republic of Moldova, the USA and Turkey, along the Romanian troops)