Parada militară din Piața Constituției (Military Parade in Constituției Square)

Detaºament de militari din Polonia alãturi de militarii români - foto Vali Ciobîrcã

Detașament de militari din Polonia alături de militarii români - foto Vali Ciobîrcă