Șeful Statului Major General al Armatei Republicii Bulgaria, în vizită la București (Visit of the Bulgarian Chief Of Staff to Bucharest)

ªeful Statului Major General al Armatei Republicii Bulgaria, în vizitã la Bucureºti - foto Valentin Ciobîrcã
(The Bulgarian Chief of Defence visits Bucharest)

Șeful Statului Major General al Armatei Republicii Bulgaria, în vizită la București - foto Valentin Ciobîrcă
(The Bulgarian Chief of Defence visits Bucharest)