Șeful Statului Major General al Armatei Republicii Bulgaria, în vizită la București (Visit of the Bulgarian Chief Of Staff to Bucharest)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, l-a primit, la sediul M.Ap.N., pe viceamiralul Rumen Nikolov, ºeful Statului Major General al Armatei Republicii Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, received Vice Admiral Rumen Nikolov, the Bulgarian Chief of Defence, at the defence ministry)

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, l-a primit, la sediul M.Ap.N., pe viceamiralul Rumen Nikolov, șeful Statului Major General al Armatei Republicii Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, received Vice Admiral Rumen Nikolov, the Bulgarian Chief of Defence, at the defence ministry)