Serbarea Pomului de Crăciun la Cercul Militar Național (Christmas Tree Festivity at the National Military Club)

Aspect din timpul serbãrii - foto Valentin Ciobîrcã
(Photo coverage of the festivity)

Aspect din timpul serbării - foto Valentin Ciobîrcă
(Photo coverage of the festivity)