Serbarea Pomului de Crăciun la Cercul Militar Național (Christmas Tree Festivity at the National Military Club)

Moº Crãciun oferã cadouri copiilor cuminþi - foto Valentin Ciobîrcã
(Santa gives presents to children)

Moș Crăciun oferă cadouri copiilor cuminți - foto Valentin Ciobîrcă
(Santa gives presents to children)