Ceremonii în memoria eroilor căzuți pentru victoria Revoluției din 1989 (Ceremonies in Memory of the Heroes Who Fell during the Revolution of 1989)

Aspect din timpul ceremoniilor desfãºurate în Bucureºti - foto Petricã Mihalache (Ceremonies organized in Bucharest)

Aspect din timpul ceremoniilor desfășurate în București - foto Petrică Mihalache (Ceremonies organized in Bucharest)