Întrevederea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Republicii Turcia (The Minister of National Defence Meets the Ambassador of Turkey)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc,  ºi  Osman Koray Ertaº, ambasadorul Republicii Turcia la Bucureºti - foto Valentin Ciobîrcã (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and H.E. Osman Koray Ertaº, the Turkish Ambassador to Bucharest)

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și Osman Koray Ertaș, ambasadorul Republicii Turcia la București - foto Valentin Ciobîrcă (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and H.E. Osman Koray Ertaș, the Turkish Ambassador to Bucharest)