Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, împreunã cu Secretarul General al Alianþei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg (Defence Minister Mihnea Motoc together with NATO Secretary General Jens Stoltenberg ) - foto NATO
Ministrul Motoc ºi secretarul general Jens Stoltenberg, la Cartierul General al NATO (Minister Motoc and Secretary General Jens Stoltenberg, at NATO Headquarters ) - foto NATO
Ministrul Motoc ºi secretarul general Jens Stoltenberg, înainte de convorbiri (Minister Motoc and Secretary General  Jens Stoltenberg, before the official talks)- foto NATO
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, împreună cu Secretarul General al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg (Defence Minister Mihnea Motoc together with NATO Secretary General Jens Stoltenberg ) - foto NATO
Vizualizat: 415 ori.
Ministrul Motoc și secretarul general Jens Stoltenberg, la Cartierul General al NATO (Minister Motoc and Secretary General Jens Stoltenberg, at NATO Headquarters ) - foto NATO
Vizualizat: 472 ori.
Ministrul Motoc și secretarul general Jens Stoltenberg, înainte de convorbiri (Minister Motoc and Secretary General Jens Stoltenberg, before the official talks)- foto NATO
Vizualizat: 461 ori.
Aspect din timpul discuþiilor dintre ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, ºi  Secretarul General al Alianþei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg (Official talks between Defence Minister Mihnea Motoc and NATO Secretary General Jens Stoltenberg) - foto NATO
Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks ) - foto NATO
Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, ºi ºeful SMG, generalul Nicolae Ciucã, în timpul convorbirilor cu generalul Petr Pavel, preºedintele Comitetului Militar al NATO (Defence Minister Mihnea Motoc and the Chief of General Staff, General Nicolae Ciucã, during official talks with General Petr Pavel, Chairman of NATO Military Committee ) - foto M.Ap.N.
Aspect din timpul discuțiilor dintre ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și Secretarul General al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg (Official talks between Defence Minister Mihnea Motoc and NATO Secretary General Jens Stoltenberg) - foto NATO
Vizualizat: 489 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks ) - foto NATO
Vizualizat: 533 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și șeful SMG, generalul Nicolae Ciucă, în timpul convorbirilor cu generalul Petr Pavel, președintele Comitetului Militar al NATO (Defence Minister Mihnea Motoc and the Chief of General Staff, General Nicolae Ciucă, during official talks with General Petr Pavel, Chairman of NATO Military Committee ) - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 547 ori.
Motoc, s-a întâlnit, la sediul Ministerului Apãrãrii al Regatului Belgiei, cu Steven Vandeput, ministrul belgian al Apãrãrii - foto MApN
Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, s-a întâlnit, la sediul Ministerului Apãrãrii al Regatului Belgiei, cu Steven Vandeput, ministrul belgian al Apãrãrii - foto MApN
Aspect din plenul Comitetului Militar al NATO, desfãºuratã în formatul ºefilor apãrãrii (NATO Military Committee met in chiefs of defence format ) - foto NATO
Motoc, s-a întâlnit, la sediul Ministerului Apărării al Regatului Belgiei, cu Steven Vandeput, ministrul belgian al Apărării - foto MApN
Vizualizat: 276 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, s-a întâlnit, la sediul Ministerului Apărării al Regatului Belgiei, cu Steven Vandeput, ministrul belgian al Apărării - foto MApN
Vizualizat: 294 ori.
Aspect din plenul Comitetului Militar al NATO, desfășurată în formatul șefilor apărării (NATO Military Committee met in chiefs of defence format ) - foto NATO
Vizualizat: 565 ori.