Vizita ministrului apărării naționale la Bruxelles (Defence Minister’s Visit to Brussels)

ªeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, la sesiunea Comitetului Militar al NATO (The Chief of General Staff, General Nicolae Ciucã, in NATO Military Committee Session) - foto NATO

Șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, la sesiunea Comitetului Militar al NATO (The Chief of General Staff, General Nicolae Ciucă, in NATO Military Committee Session) - foto NATO