Vizita ministrului apărării naționale la Bruxelles (Defence Minister’s Visit to Brussels)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, ºi ºeful SMG, generalul Nicolae Ciucã, în timpul convorbirilor cu generalul Petr Pavel, preºedintele Comitetului Militar al NATO (Defence Minister Mihnea Motoc and the Chief of General Staff, General Nicolae Ciucã, during official talks with General Petr Pavel, Chairman of NATO Military Committee ) - foto M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și șeful SMG, generalul Nicolae Ciucă, în timpul convorbirilor cu generalul Petr Pavel, președintele Comitetului Militar al NATO (Defence Minister Mihnea Motoc and the Chief of General Staff, General Nicolae Ciucă, during official talks with General Petr Pavel, Chairman of NATO Military Committee ) - foto M.Ap.N.