Întrevederea ministrului apărării naționale cu ambasadorul R. Moldova (Defence Minister’s meeting with the Ambassador of the Republic of Moldova )

Întrevederea ministrului apãrãrii naþionale cu ambasadorul R. Moldova (Defence Minister with the Ambassador of the Republic of Moldova ) - foto Valentin Ciobîrcã

Întrevederea ministrului apărării naționale cu ambasadorul R. Moldova (Defence Minister with the Ambassador of the Republic of Moldova ) - foto Valentin Ciobîrcă