Autoevaluarea activității militarilor Brigăzii 6 Operații Speciale

Ministrul apãrãrii naþionale la autoevaluarea Brigãzii 6 Operaþii Speciale din Târgu Mureº - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale la autoevaluarea Brigăzii 6 Operații Speciale din Târgu Mureș - foto Valentin Ciobîrcă