Raportul activității Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar în perioada deținerii președinției de către M.Ap.N. (Annual Report of the National Committee on International Humanitarian Law during the Chairmanship of the Ministry of National Defence)

Aspect de la raportul activitãþii Comisiei Naþionale de Drept Internaþional Umanitar în perioada deþinerii preºedinþiei de cãtre M.Ap.N. (Annual Report of the National Committee on International Humanitarian Law during the Chairmanship of the Ministry of National Defence) - foto MApN

Aspect de la raportul activității Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar în perioada deținerii președinției de către M.Ap.N. (Annual Report of the National Committee on International Humanitarian Law during the Chairmanship of the Ministry of National Defence) - foto MApN