Autoevaluarea activității Forțelor Terestre ale Armatei României în anul 2015 (Annual Report on the Activity of the Romanian Land Forces in 2015)

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul-maior Dumitru Scarlat, a prezentat starea structurilor pe care le conduce, modul de îndeplinire a obiectivelor categoriei de forþe în anul precedent, precum ºi prioritãþile pentru 2016 - foto Valentin Ciobîrcã
(The chief of Land Forces Staff, Major General Dumitru Scarlat, presented how the Land Forces met their goals in 2015 and the priorities for year 2016)

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Dumitru Scarlat, a prezentat starea structurilor pe care le conduce, modul de îndeplinire a obiectivelor categoriei de forțe în anul precedent, precum și prioritățile pentru 2016 - foto Valentin Ciobîrcă
(The chief of Land Forces Staff, Major General Dumitru Scarlat, presented how the Land Forces met their goals in 2015 and the priorities for year 2016)