Autoevaluarea activității Forțelor Terestre ale Armatei României în anul 2015 (Annual Report on the Activity of the Romanian Land Forces in 2015)

ªeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, se adreseazã celor prezenþi la activitate - foto Valentin Ciobîrcã
(The chief of General Staff,  General Nicolae Ciucã addresses the audience)

Șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, se adresează celor prezenți la activitate - foto Valentin Ciobîrcă
(The chief of General Staff, General Nicolae Ciucă addresses the audience)