Autoevaluările activității Forțelor Navale și Aeriene în anul 2015 (Annual Reports on the Activity of the Romanian Naval and Air Forces in 2015)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, ºi ºeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã - la autoevaluarea activitãþii Forþelor Navale - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of Defence, Mihnea Motoc, and the chief of General Staff, General Nicolae Ciucã, participating in the Annual Reports on the activity of the Romanian Naval and Air Forces in 2015)

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă - la autoevaluarea activității Forțelor Navale - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of Defence, Mihnea Motoc, and the chief of General Staff, General Nicolae Ciucă, participating in the Annual Reports on the activity of the Romanian Naval and Air Forces in 2015)