Șeful Statului Major General în vizită în Polonia (The Chief of General Staff Makes A Visit in Poland)

ªeful Statului Major General ºi adjunctul ministrului apãrãrii naþionale, Tomasz Szatkowski (The Chief of General Staff and the deputy Minister of Defence, Tomasz Szatkowski) - foto MApN

Șeful Statului Major General și adjunctul ministrului apărării naționale, Tomasz Szatkowski (The Chief of General Staff and the deputy Minister of Defence, Tomasz Szatkowski) - foto MApN