Autoevaluarea activității Statului Major General (Annual Report of the General Staff)

ªeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã la autoevaluarea activitãþii Statului Major General - foto  Eugen Mihai
(The chief of General Staff, General Nicolae Ciucã, at the Annual Report of the General Staff on 2015)

Șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă la autoevaluarea activității Statului Major General - foto Eugen Mihai
(The chief of General Staff, General Nicolae Ciucă, at the Annual Report of the General Staff on 2015)