Autoevaluarea activității Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2015 (Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)

Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã celor prezenþi la activitatea de autoevaluare a Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister addressing the audience)

Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți la activitatea de autoevaluare a Ministerului Apărării Naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister addressing the audience)