Autoevaluarea activității Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2015 (Annual Report on the Activity of the Ministry of National Defence in 2015)

Preºedintele României a depus o jerbã de flori la Monumentul Eroilor - foto Valentin Ciobîrcã
(The President of Romania laying wreath at the Monument of the Heroes)

Președintele României a depus o jerbă de flori la Monumentul Eroilor - foto Valentin Ciobîrcă
(The President of Romania laying wreath at the Monument of the Heroes)