A doua întâlnire cu reprezentanþi ai Parlamentului, ai Sistemului de Apãrare, Ordine Publicã ºi Siguranþã Naþionalã, experþi din sfera apãrãrii ºi securitãþii, precum ºi cu membri ai mediului asociativ al militarilor în rezervã - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul consultãrilor de la M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul consultãrilor de la M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcã
A doua întâlnire cu reprezentanți ai Parlamentului, ai Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, experți din sfera apărării și securității, precum și cu membri ai mediului asociativ al militarilor în rezervă - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 771 ori.
Aspect din timpul consultărilor de la M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 693 ori.
Aspect din timpul consultărilor de la M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 658 ori.