Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, în vizitã la baza militarã de la Mihail Kogãlniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, visiting Mihail Kogãlniceanu Air Base.) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, și șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, în vizitã la baza militarã de la Mihail Kogãlniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the chief of General Staff, General Nicolae Ciucã, visiting Mihail Kogãlniceanu Military Base) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, în vizitã la baza militarã de la Mihail Kogãlniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, visiting Mihail Kogãlniceanu Military Base) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, în vizită la baza militară de la Mihail Kogălniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, visiting Mihail Kogălniceanu Air Base.) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 725 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, în vizită la baza militară de la Mihail Kogălniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the chief of General Staff, General Nicolae Ciucă, visiting Mihail Kogălniceanu Military Base) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 760 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, în vizită la baza militară de la Mihail Kogălniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, visiting Mihail Kogălniceanu Military Base) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 908 ori.
Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, în vizitã la baza militarã de la Mihail Kogãlniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, visiting Mihail Kogãlniceanu Military Base)- foto Valentin Ciobîrcã
Șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, în vizitã la baza militarã de la Mihail Kogãlniceanu (The chief of General Staff, General Nicolae Ciucã, visiting Mihail Kogãlniceanu Military Base) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, în vizitã la baza militarã de la Mihail Kogãlniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, visiting Mihail Kogãlniceanu Military Base) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, în vizită la baza militară de la Mihail Kogălniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, visiting Mihail Kogălniceanu Military Base)- foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 751 ori.
Șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, în vizită la baza militară de la Mihail Kogălniceanu (The chief of General Staff, General Nicolae Ciucă, visiting Mihail Kogălniceanu Military Base) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 765 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, în vizită la baza militară de la Mihail Kogălniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, visiting Mihail Kogălniceanu Military Base) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 809 ori.
Vizitã de lucru în baza militarã de la Feteºti (Working visit at Feteºti Air Base)- foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, și șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, în vizitã la baza militarã de la Fetești (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the chief of General Staff, General Nicolae Ciucã, visiting Feteºti Air Base) - foto Valentin Ciobîrcã
Vizitã de lucru în baza militarã de la Feteºti (Working visit at Feteºti Air Base)- foto Valentin Ciobîrcã
Vizită de lucru în baza militară de la Fetești (Working visit at Fetești Air Base)- foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 800 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, în vizită la baza militară de la Fetești (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the chief of General Staff, General Nicolae Ciucă, visiting Fetești Air Base) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 862 ori.
Vizită de lucru în baza militară de la Fetești (Working visit at Fetești Air Base)- foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 828 ori.