Vizită de lucru în bazele de la Fetești și Mihail Kogălniceanu (Working Visit at Fetești and Mihail Kogălniceanu Air Bases)

Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, în vizitã la baza militarã de la Mihail Kogãlniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, visiting Mihail Kogãlniceanu Air Base.) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, în vizită la baza militară de la Mihail Kogălniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, visiting Mihail Kogălniceanu Air Base.) - foto Valentin Ciobîrcă