Vizită de lucru în bazele de la Fetești și Mihail Kogălniceanu (Working Visit at Fetești and Mihail Kogălniceanu Air Bases)

Șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, în vizitã la baza militarã de la Mihail Kogãlniceanu (The chief of General Staff, General Nicolae Ciucã, visiting Mihail Kogãlniceanu Military Base) - foto Valentin Ciobîrcã

Șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, în vizită la baza militară de la Mihail Kogălniceanu (The chief of General Staff, General Nicolae Ciucă, visiting Mihail Kogălniceanu Military Base) - foto Valentin Ciobîrcă