Vizită de lucru în bazele de la Fetești și Mihail Kogălniceanu (Working Visit at Fetești and Mihail Kogălniceanu Air Bases)

Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, și șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, în vizitã la baza militarã de la Mihail Kogãlniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the chief of General Staff, General Nicolae Ciucã, visiting Mihail Kogãlniceanu Military Base) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, și șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, în vizită la baza militară de la Mihail Kogălniceanu (The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and the chief of General Staff, General Nicolae Ciucă, visiting Mihail Kogălniceanu Military Base) - foto Valentin Ciobîrcă