Întrevederea ministrului apărării naționale cu ministrul afacerilor externe din Bosnia și Herțegovina (Defence Minister’s Meeting with the Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina)

Întrevederea ministrului apãrãrii naþionale cu ministrul afacerilor externe din Bosnia și Herþegovina - foto Eugen Mihai
(Defence Minister’s Meeting with the Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina)

Întrevederea ministrului apărării naționale cu ministrul afacerilor externe din Bosnia și Herțegovina - foto Eugen Mihai
(Defence Minister’s Meeting with the Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina)