Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Canadei la București (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of Canada to Bucharest)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc și E.S. Joanne Lemay, ambasadorul Canadei la Bucureºti - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and H.E. Joanne Lemay, the Ambassador of Canada to Bucharest)

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc și E.S. Joanne Lemay, ambasadorul Canadei la București - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mihnea Motoc, and H.E. Joanne Lemay, the Ambassador of Canada to Bucharest)