Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, s-a întâlnit cu experþi din alte ministere, din sistemul de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã, precum ºi cu reprezentanþi ai mediului asociativ al militarilor în rezervã pentru o nouã rundã de consultãri pe tema mãsurilor necesare creºterii calitãþii vieþii militarilor - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naþionale s-a întâlnit cu experþi din alte ministere, din sistemul de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã, precum ºi cu reprezentanþi ai mediului asociativ al militarilor în rezervã pentru o nouã rundã de consultãri pe tema mãsurilor necesare creºterii calitãþii vieþii militarilor - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, s-a întâlnit cu experți din alte ministere, din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și cu reprezentanți ai mediului asociativ al militarilor în rezervă pentru o nouă rundă de consultări pe tema măsurilor necesare creșterii calității vieții militarilor - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 583 ori.
Ministrul apărării naționale s-a întâlnit cu experți din alte ministere, din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și cu reprezentanți ai mediului asociativ al militarilor în rezervă pentru o nouă rundă de consultări pe tema măsurilor necesare creșterii calității vieții militarilor - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 502 ori.