Aspect din timpul primirii oficiale de la sediul Ministerului Apãrãrii Naționale - foto Valentin Ciobîrcã
(Welcome ceremony at the Ministry of National Defence)
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)
Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, împreunã cu ministrul apãrãrii din Georgia, Tinatin Khidașheli -  foto Valentin Ciobîrcã
(The Romanian defence minister Mihnea Motoc and the Georgian minister of defence Tinatin Khidaºheli)
Aspect din timpul primirii oficiale de la sediul Ministerului Apărării Naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(Welcome ceremony at the Ministry of National Defence)
Vizualizat: 692 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)
Vizualizat: 766 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, împreună cu ministrul apărării din Georgia, Tinatin Khidașheli - foto Valentin Ciobîrcă
(The Romanian defence minister Mihnea Motoc and the Georgian minister of defence Tinatin Khidașheli)
Vizualizat: 721 ori.
Aspect din timpul declarațiilor de presã - foto Valentin Ciobîrcã
(Press statements)
Semnarea Planului bilateral de cooperare dintre Ministerul Apãrãrii Naționale din România și Ministerul Apãrãrii din Georgia pe anul 2016 - foto Valentin Ciobîrcã
(Signing the Bilateral Cooperation Plan between the Ministry of Defence of Romania and the Ministry of Defence of Georgia for 2016)
Aspect din timpul declarațiilor de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(Press statements)
Vizualizat: 686 ori.
Semnarea Planului bilateral de cooperare dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Georgia pe anul 2016 - foto Valentin Ciobîrcă
(Signing the Bilateral Cooperation Plan between the Ministry of Defence of Romania and the Ministry of Defence of Georgia for 2016)
Vizualizat: 660 ori.