Întrevederea ministrului român al apărării naționale cu ministrul apărării din Georgia (Meeting of the Romanian Minister of National Defence with the Defence Minister of Georgia)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)