Întrevederea ministrului român al apărării naționale cu ministrul apărării din Georgia (Meeting of the Romanian Minister of National Defence with the Defence Minister of Georgia)

Aspect din timpul declarațiilor de presã - foto Valentin Ciobîrcã
(Press statements)

Aspect din timpul declarațiilor de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(Press statements)