Întrevederea ministrului român al apărării naționale cu ministrul apărării din Georgia (Meeting of the Romanian Minister of National Defence with the Defence Minister of Georgia)

Aspect din timpul primirii oficiale de la sediul Ministerului Apãrãrii Naționale - foto Valentin Ciobîrcã
(Welcome ceremony at the Ministry of National Defence)

Aspect din timpul primirii oficiale de la sediul Ministerului Apărării Naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(Welcome ceremony at the Ministry of National Defence)