Șeful Statului Major Britanic al Apărării, în vizită în România (The Chief of the Defence Staff of the British Armed Forces in Romania)

Aspect de la exerciþiul multinaþional „Scorpions Fury”, la Centrul de instruire pentru Luptã al Forþelor Terestre „Getica” din Cincu (Training session during „Scorpions Fury” multinational exercise, at „Getica” Combat Training Center of the Land Forces in Cincu) - foto Cristian Surugiu

Aspect de la exercițiul multinațional „Scorpions Fury”, la Centrul de instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre „Getica” din Cincu (Training session during „Scorpions Fury” multinational exercise, at „Getica” Combat Training Center of the Land Forces in Cincu) - foto Cristian Surugiu