Șeful Statului Major Britanic al Apărării, în vizită în România (The Chief of the Defence Staff of the British Armed Forces in Romania)

Generalul Nicolae Ciucã, ºeful Statului Major General și generalul Sir Nicholas Houghton, ºeful Statului Major Britanic al Apãrãrii, i-au vizitat pe militarii brigãzii 2 Infanterie „Rovine”, care desfãºoarã activitãþi de instruire în cadrul exerciþiului multinaþional „Scorpions Fury”, la Centrul de instruire pentru Luptã al Forþelor Terestre „Getica” din Cincu (General Nicolae Ciucã, the Chief of the General Staff, and General Sir Nicholas Houghton, the Chief of the Defence Staff of the British Armed Forces, visited the 2nd „Rovine” Infantry Brigade, that conducts training sessions during „Scorpions Fury” multinational exercise, at „Getica” Combat Training Center of the Land Forces in Cincu) - foto Cristian Surugiu

Generalul Nicolae Ciucă, șeful Statului Major General și generalul Sir Nicholas Houghton, șeful Statului Major Britanic al Apărării, i-au vizitat pe militarii brigăzii 2 Infanterie „Rovine”, care desfășoară activități de instruire în cadrul exercițiului multinațional „Scorpions Fury”, la Centrul de instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre „Getica” din Cincu (General Nicolae Ciucă, the Chief of the General Staff, and General Sir Nicholas Houghton, the Chief of the Defence Staff of the British Armed Forces, visited the 2nd „Rovine” Infantry Brigade, that conducts training sessions during „Scorpions Fury” multinational exercise, at „Getica” Combat Training Center of the Land Forces in Cincu) - foto Cristian Surugiu