Șeful Statului Major General al Armatei Bulgare în vizită oficială în România (The Bulgarian Chief of Staff Makes an Official Visit to Romania)

Aspect de la primirea șefului Statului Major General al Armatei Bulgare (Welcome ceremony of the Chief of Staff of the Bulgarian Armed Forces) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect de la primirea șefului Statului Major General al Armatei Bulgare (Welcome ceremony of the Chief of Staff of the Bulgarian Armed Forces) - foto Valentin Ciobîrcă