Adunarea solemnă dedicată veteranilor de război

Discursul ministrului apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, la adunarea solemnã dedicatã veteranilor de rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã

Discursul ministrului apărării naționale, Mihnea Motoc, la adunarea solemnă dedicată veteranilor de război - foto Valentin Ciobîrcă