România - Republica Moldova, dialog în domeniul apărării (Strategic Dialogue between Romania and the Republic of Moldova)

Secretarul de stat în M.Ap.N. ªtefan Tinca împreunã cu secretarul de stat Aurel Fondos - foto M.Ap.N.
(State Secretary ªtefan Tinca of the Romanian Ministry of Defence and Moldavian State Secretary Aurel Fondos)

Secretarul de stat în M.Ap.N. Ștefan Tinca împreună cu secretarul de stat Aurel Fondos - foto M.Ap.N.
(State Secretary Ștefan Tinca of the Romanian Ministry of Defence and Moldavian State Secretary Aurel Fondos)