Întâlnirea ministrului Mihnea Motoc cu generalul (r.) James L. Jones (Minister Mihnea Motoc’s Meeting with General (R) James L. Jones)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale cu ºeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã - foto Petricã Mihalache
(Official talks with the chief of General Staff, General Nicolae Ciucã)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale cu șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă - foto Petrică Mihalache
(Official talks with the chief of General Staff, General Nicolae Ciucă)