Reuniunea ministerială NATO de la Bruxelles (NATO Defence Ministerial in Brussels)

Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, împreunã cu omologul sãu bulgar, Nikolay Nankov Nenchev (Defence Minister Mihnea Motoc, with his Bulgarian counterpart, Nikolay Nankov Nenchev) - foto M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, împreună cu omologul său bulgar, Nikolay Nankov Nenchev (Defence Minister Mihnea Motoc, with his Bulgarian counterpart, Nikolay Nankov Nenchev) - foto M.Ap.N.