Vizita ambasadorului Olandei la sediul Ministerului Apărării Naționale (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of the Netherlands to Bucharest)

Convorbiri oficiale la sediul Ministerului Apãrãrii Naționale (Official talks at the defence ministry) - foto Valentin Ciobîrcã

Convorbiri oficiale la sediul Ministerului Apărării Naționale (Official talks at the defence ministry) - foto Valentin Ciobîrcă