Întrevederea ministrului apărării naționale cu secretarul Forțelor Navale ale SUA (Defence Minister Meets US Secretary of the Navy)

Întrevederea ministrului apãrãrii naþionale 
cu secretarul Forþelor Navale ale SUA (Meeting of the defence minister and the US Secretary of the Navy) - foto Valentin Ciobîrcã

Întrevederea ministrului apărării naționale
cu secretarul Forțelor Navale ale SUA (Meeting of the defence minister and the US Secretary of the Navy) - foto Valentin Ciobîrcă