Participarea ministrului apărării naționale în delegația României la Summit-ul NATO de la Varșovia (NATO Summit in Warsaw)

Mihnea Motoc cu ministrul apãrãrii al Republicii Moldova, Anatol ªalaru (Mihnea Motoc and the Defence Minister of the Republic of Moldova, Anatol ªalaru) - foto Agerpres

Mihnea Motoc cu ministrul apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru (Mihnea Motoc and the Defence Minister of the Republic of Moldova, Anatol Șalaru) - foto Agerpres