Festivitatea de absolvire la Universitatea Națională de Apărare "Carol I"

Dezvelirea busturilor lui Alexandru Ioan  Cuza și a lui Mihail Kogãlniceanu - foto Valentin Ciobîrcã

Dezvelirea busturilor lui Alexandru Ioan Cuza și a lui Mihail Kogălniceanu - foto Valentin Ciobîrcă